خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی

Authors

  • دکتر شاهرخ محمدبیگی
  • علی صابری
  • سکینه طالب زاده ایرانی

Keywords:

خرابات، ادب فارسی، شعر عراقی

Abstract

واژه ی خرابات در ادبیّات فارسی و به طور اخصّ در ادبیّات عرفانی،از واژه های پر بسامد و انگشت نماست.به علّت معانی گوناگون و گاه متضادّی که این واژه ی هزار رنگ در ادب عرفانی پذیرا گردیده،در متون نظم و نثر فارسی به کرّات از خرابات و خراباتی،سخن به میان آمده،و به خصوص،متون نظم و نثر عرفانی،سرشار از این واژه ی متناقض نماست؛چرا که هر شاعر و نویسنده ی پارسی زبان،از ظنّ خود یار خرابات شده است.در این مقال،معانی مختلف این واژه در ادب پارسی کاویده شده،و نظر تعدادی از نویسندگان و شاعران پارسی زبان،و به صورت خاصّ،دیدگاه عارف سوخته جان،فخر الدّین عراقی در این زمینه به تفصیل بیان گردیده است.

Published

2021-06-02

How to Cite

محمدبیگی د. ش., صابری ع., & طالب زاده س. (2021). خرابات در ادب فارسی و زبان شعری عراقی. LANGUAGE ART, 6(2). Retrieved from https://languageart.ir/index.php/LA/article/view/190