بوزيان رشيد. “Constituent Order in Minimalist Syntax, Universals and Parameters. (VP-Specifier and VP-Complement Order)”. LANGUAGE ART 2, no. 1 (January 18, 2017): 69–94. Accessed June 7, 2023. https://languageart.ir/index.php/LA/article/view/13.