بوزيان ر. (2017) “Constituent Order in Minimalist Syntax, Universals and Parameters. (VP-Specifier and VP-Complement Order)”, LANGUAGE ART, 2(1), pp. 69–94. doi: 10.22046/LA.2017.04.