بوزيان ر. Constituent Order in Minimalist Syntax, Universals and Parameters. (VP-Specifier and VP-Complement Order). LANGUAGE ART, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 69–94, 2017. DOI: 10.22046/LA.2017.04. Disponível em: https://languageart.ir/index.php/LA/article/view/13. Acesso em: 7 jun. 2023.