[1]
بوزيان ر. 2017. Constituent Order in Minimalist Syntax, Universals and Parameters. (VP-Specifier and VP-Complement Order). LANGUAGE ART. 2, 1 (Jan. 2017), 69–94. DOI:https://doi.org/10.22046/LA.2017.04.